Menu

Răspuns tăios al conducerii Spitalului Județean în disputa legată de mutarea Secției Covid de la Boli Infecțioase la Pneumologie

f_350_200_16777215_00_images_poze_2021_07iulie_Spitalul-Judetean-Molfea-Fanica07.jpgRăspuns prompt, detaliat și ferm, ba chiar tăios pe alocuri, oferit de conducerea Spitalului Județean de Urgență Pitești într-o dispută medicală izbucnită recent. Este vorba de decizia de mutare a Secției Covid de la Boli Infecțioase la Pneumologie, contestată de unele cadre medicale, ba chiar și de zgomotoasa și foarte bine înrădăcinata în funcție lideră Doina Fănică, a Sindicatului Sanitas Argeș. Care a simțit nevoia imperioasă să se bage în seamă cu o găleată de gaz aruncată fix în mijlocul vâlvătăii întregii dispute. După mediatizarea căreia, conducerea SJUP a reacționat promt, printr-un răspuns tăios, dar și foarte documentat, legat de întreaga situație, care a generat atâtea valuri întinse, culmea, chiar și pe la minister. Că, vorba aceea, dacă performanțe în sistemul medical sunt greu de realizat, mai ales în domeniul bolilor infecțioase, măcar scandal să facem și poalele să ni le ridicăm în cap, ca să ne știe o țară întreagă. Fără alte comentarii de prisos, iată răspunsul integral al conducerii SJUP pe acest neașteptat de încins subiect, generat poate și de canicula de afară, care pare că a încins și creierul unora din cei implicați.

„Catre Sindicatul Sanitas Argeș

Din respect pentru pacienți și pentru o informare corectă a acestora, având în vedere informațiile total eronate apărute în media, în data de 21.07.2021, prin declarațiile doamnei Doina Fănică, lider al Sindicatului Sanitas Argeș , vă vom prezenta situația reală, cu solicitarea ca dumneavoastră să reveniți asupra declarațiilor, tocmai în interesul pacienților. Este imperios sa procedați în acest fel, ținând cont de faptul că prin aceste informații, pe lângă prejudiciul de imagine adus Spitalului Județean de Urgență Pitești, este afectată și percepția pacienților asupra calității serviciilor medicale oferite de unitatea noastră.

Vă reamintim că Sindicatul Sanitas Argeș este sindicatul reprezentativ la nivelul unității noastre și, în această calitate, de partener al SJU Pitesti, trebuie să susțină dezvoltarea unității noastre și să participe în mod activ la desfășurarea în condiții optime a activității medicale. Doar prin solicitările de acordare a sporurilor la nivelul maxim pentru personalul medical superior, mediu și auxiliar, rolul dumneavoastră nu este îndeplinit, ba chiar mai mult nu faceți decât să puneți în imposibilitate conducerea spitalului de a da curs acestor solicitări având în vedere că acestea nu se pot încadra în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, buget de care institutia dumneavoastră ia la cunoștință prin participarea la ședințele Comitetului Director și ale Consiliului de Administrație.

Prin OMS 434/2021, modificat prin OMS 753/2021, s-a urmarit redarea spitalelor pentru tratarea pacienților cu patologie NON-COVID, în acest sens Spitalul Județean de Urgență Pitești a intocmit Planul de Rezilienta al spitalului față de recrudescenta COVID, plan care a fost discutat și aprobat în ședința Comandamentului de Criză intrunit în ședința din data de 17.06.2021, plan ce a fost avizat și însușit și de doamna dr.Constantin Camelia, fără obiecțiuni și alte propuneri.
De asemenea, Hotararea Comandamentului de Criză si Planul de Rezilienta al Spitalului față de Recrudescenta Covid-19 au fost comunicate pe grupurile whatsapp ale Comandamentului de Criză și ale Consiliului medical, dar și prin registratura unității tuturor secțiilor/compartimentelor. Ulterior, Planul de rezilienta al SJU Pitești față de recrudescenta COVID-19 a fost transmis spre avizare DSP Argeș.

După obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Argeș, conducerea unității s-a preocupat să asigure resursele necesare desfășurării activității de tratare a pacienților Covid 19, cât și logistica necesara, în cadrul Secției PNF pornind de la dispozitiile art. 19 din OUG nr.20/2021, care prevăd că: «(1) Pe durata stării de alertă declarate potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, medicii prevăzuţi la art. 386 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot acorda asistenţă medicală în afara specialităţii persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în baza şi în limitele protocoalelor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă și ținând cont de OMS 434/2021 care prevede ca în unitățile sanitare resursa umană pentru ingrijirea pacienților Covid 19 se asigură prin: participarea medicilor de specialitate anestezie terapie intensiva, boli infecțioase, pneumologie, alte specialități nonchirurgicale (medicină internă, cardiologie, oncologie medicală...).»
La adoptarea acestei hotărâri s-a avut în vedere faptul că medicii pneumologi au tratat pacienți pozitivi Covid-19 în cadrul Sectiei de Boli Infecțioase (adulți și copii), pe intreaga perioadă pandemică.
Mai mult, s-a organizat activitatea și în linia de gardă, prin delegarea de personal specializat în tratarea Bolilor Infecțioase Copii, prin delegarea de personal în specializarea Pneumologie din cadrul Dispensarului PNF, cât și cu personalul existent din cadrul sectiei Pneumoftiziologie.

Tot in intersul pacientilor si pentru îmbunătățirea calității actului medical, unitatea a accesat și obținut finanțare europeană în cadrul proiectului POIM «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare cauzată de COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Pitești» prin care au fost achiziționate aparatură medicală și echipamente medicale necesare asigurării asistenței medicale pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2 cât și echipamente de protecție pentru personalul medical necesare desfășurării activității medicale în condiții de maximă siguranță.

Totodată, vă precizăm că Sectia de Pneumoftiziologie a fost dotată cu concentratoare de oxigen de 10 l -8 buc. si de 5 l-12 buc.( nu deținem concentratoare de 4 l), 6 sterilizatoare cu aer cu ionizare negativă și plasmă, și 10 unități complete pacient cu monitorizare continuă și tratament (paturi cu monitoare), fără nicio legătură cu referatul dnei. dr. Martoiu Liliana, ținând cont că la data la care acesta a fost formulat, toate aceste demersuri erau întreprinse astfel încât la momentul la care a fost începută efectiv activitatea, să fie asigurate toate condițiile necesare acordării asistenței medicale în condiții de siguranță, atât pentru pacienți, cât și pentru personal.

În ceea ce privește susținerile cu privire la deplasarea pacienților în vederea efectuării de bronhoscopii, ținem să vă precizăm că și aceste informații sunt eronate, deoarece aceste investigații nu au fost efectuate niciodată în cadrul Secției de Pneumofitziologie. Videobronhoscopul este amplasat în cadrul Cabinetului de Pneumologie din Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului de Urgență Pitești, situat la sediul central al SJU Pitești din Aleea Spitalului, nr. 36.
SJU Pitești asigură, cum a asigurat și până acum, tratamentul pacienților cu patologie TBC, fiind vorba despre o afecțiune cronică, prin Dispensarul PNF, așa cum prevăd dispozițiile art.23 din Legea nr. 302/2018 -privind măsurile de control al tuberculozei «(1) Dispensarele de pneumoftiziologie din reţeaua Ministerului Sănătăţii asigură diagnosticul, tratamentul, înregistrarea, raportarea şi monitorizarea cazurilor de tuberculoză, precum şi controlul transmiterii infecţiei cu tuberculoză prin participarea la efectuarea anchetei epidemiologice», totodata fiind incheiat de catre unitatea noastră un Protocol de transfer pentru pacienții cu TBC cu Spitalul de Pneumofiziologie Leordeni.

Și nu în ultimul rând, vă reiteram că toate aceste demersuri, respectiv reluarea activității specifice de boli infecțioase în cadrul Secției de Boli Infecțioase a SJU Pitești pentru un număr de 49 de paturi și spitalizarea continuă pentru pacienții confirmați și suspecți Covid 19 adulți/adulți și copii în cadrul Secției Pneumologie, pentru un număr de 30 de paturi, au fost avizate conform avizului nr. 21111/08.07.2021 de Direcția de Sănătate Publică Argeș, care în conformitate cu art.12 din Legea 95/2006 este serviciu public deconcentrat al Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică.

În concluzie, în situația în care nu reveniți asupra declarațiilor calomnioase, publicate înainte de a le verifica veridicitatea și fără a solicita un punct de vedere reprezentantilor SJU Pitești, veți pune în umbră eforturile cadrelor medicale și ale conducerii unității noastre, creând panică in rândul populației și îngreunând și mai mult desfășurarea activității medicale în contextul epidemiologic actual.

Conducerea SJUP”

A consemnat Adina IONESCU

MAI PUTEȚI (RE)CITI:

Colaborare româno-germană de succes! Intervenție laparoscopică, la Spitalul Județean de Urgență Pitești!

Managerul Spitalului Județean, Adriana Molfea, le-a mulțumit tuturor cadrelor medicale implicate în Maratonul de vaccinare de la Prefectură

 

 

The most visited gambling websites in The UK